Korzystanie z biblioteki

Znajdowanie materiałów

Lokalizacje materiałów w języku polskim w CPL

Pomoc w zadaniach domowych

Skorzystaj w wybranych oddziałach z pomocy w języku polskim przy odrabianiu zadań domowych:

Naucz się angielskiego

Skorzystaj z pomocy w nauce języka angielskiego
Znajdź kursy, książki i możliwości online.

Zostań obywatelem

Skorzystaj z pomocy w uzyskaniu obywatelstwa
Znajdź książki i źródła online.

Pomoc

Uzyskaj pomoc w  korzystaniu z Biblioteki
Dowiedz się, w jaki sposób otrzymać kartę biblioteczną. Znajdź informacje dotyczące wypożyczania, zamawiania, przedłużania wypożyczenia materiałów bibliotecznych oraz płatności kar za nieterminowy zwrot.

Print