Uzyskaj pomoc w korzystaniu z biblioteki

Otrzymanie karty bibliotecznej

Jak otrzymać kartę biblioteczną?

Odwiedź dowolną placówkę Biblioteki Publicznej w Chicago i wypełnij wniosek o kartę biblioteczną. Musisz okazać aktualny, ważny dokument tożsamości ze swoim imieniem i nazwiskiem, zdjęciem i adresem w Chicago, na przykład dokument tożsamości wydany przez stan Illinois.

Jeśli nie masz dokumentu tożsamości ze zdjęciem i aktualnym adresem w Chicago, weź ze sobą dwa inne aktualne dokumenty potwierdzające tożsamość. Jeden z nich musi być na Twoje imię i nazwisko oraz adres w Chicago, a drugi – zawierać Twoje nazwisko oraz zdjęcie. Akceptowane dokumenty potwierdzające tożsamość obejmują:

  • Czek
  • Aktualny rachunek za telefon, gaz, energię elektryczną lub kablową lub rachunki wystawione przez innego usługodawcę
  • Pocztę z ostatnich 30 dni
  • Kartę rejestracyjną wyborcy

Numery skrytek pocztowych nie są akceptowane. Jeśli nie masz stałego adresu zamieszkania, użyj potwierdzenia adresu wystawionego przez organizację pomocy społecznej w miejscu, w którym odbierasz pocztę.

Czy mogę otrzymać kartę biblioteczną online?

Tak. Mieszkańcy Chicago, którzy chcą korzystać tylko z usług internetowych biblioteki i nigdy nie mieli karty bibliotecznej, mogą ubiegać się o kartę elektroniczną.

A co z kartami bibliotecznymi dla dzieci?

Dzieci do 14. roku życia są uprawnione do otrzymania karty dla nieletnich. Rodzic lub opiekun prawny musi podpisać wniosek o kartę biblioteczną dziecka, trzeba też okazać jeden dokument tożsamości z adresem.

A co z kartami bibliotecznymi dla uczniów liceum (high school)?

Jeśli masz 14 lat lub więcej, przy otrzymywaniu karty bibliotecznej okaż jako dowód tożsamości ważną legitymację z liceum w Chicago. Potrzebujesz jeszcze drugiego potwierdzenia tożsamości z adresem domowym.

Karty biblioteczne dla nastolatków od 14. do 17. roku życia dają takie same przywileje, co karty biblioteczne dla dorosłych, z jednym wyjątkiem — nastolatki nie mogą otrzymać biletu rodzinnego.

Twoje konto

Logowanie

Czym jest mój kod kreskowy?

Twój kod kreskowy to numer karty bibliotecznej. Składa się on z litery D i 9 cyfr (np. D123456789) lub 12 cyfr (np. 123456789000).

Przy pierwszym logowaniu utworzysz nazwę użytkownika. Po jej utworzeniu możesz logować się przy użyciu nazwy użytkownika. Możesz też dalej używać kodu kreskowego.

Czym jest mój PIN?

Twój PIN jest początkowo Twoim kodem pocztowym.

Aby zmienić kod PIN, zaloguj się na swoje konto i przejdź do opcji My Settings (Moje ustawienia).

Jeśli nie pamiętasz kodu PIN, możesz otrzymać e-mail z linkiem do zresetowania kodu. Jeśli nie możesz poprosić o link przez e-mail, skontaktuj się z nami.

Wypożyczanie

Ile pozycji mogę wypożyczyć?

Na koncie może być do 50 wypożyczonych pozycji. Obejmuje to zarówno wypożyczane pozycje, jak i wnioski o wypożyczenia międzybiblioteczne.

Istnieją ograniczenia dotyczące kategorii tytułów, które można jednocześnie wypożyczyć:

Jak długo mogę przechowywać pozycje z biblioteki?

Okres wypożyczenia zależy od rodzaju pozycji:

Jadę na wakacje; czy mogę uzyskać dłuższy termin zwrotu?

Dla niektórych tytułów dostępne są dłuższe okresy wypożyczenia. Podczas wypożyczania pozycji zapytaj o możliwość wypożyczenia wakacyjnego.

Czy mogę dowiedzieć się, jakie tytuły były przeze mnie wypożyczane w przeszłości?

Nie prowadzimy historii wypożyczanych książek. Możesz jednak włączyć funkcję Historia wypożyczeń na koncie, jeśli chcesz zacząć śledzić wypożyczane tytuły.

Zamówienia

Ile mogę złożyć zamówień?

Możesz mieć do ośmiu zamówień „niegotowych” lub „wstrzymanych”. Nie obejmuje to wniosków o zamówienie, które są „w drodze” lub „gotowe do odbioru”.

Jak mogę się dowiedzieć, czy moje zamówienie jest gotowe do odbioru?

Gdy zamówienie zostanie przygotowane do odbioru, otrzymasz e-mail. Jeśli w danych konta nie ma adresu e-mail, zadzwonimy.

Gdzie mogę odebrać zamówienie?

Zapraszamy do placówki Biblioteki Publicznej w Chicago wskazanej jako miejsce odbioru zamówienia.

Książki są przechowywane według nazwiska na półce z zamówieniami publicznymi. Płyty CD i DVD są przechowywane u obsługi.

W bibliotece Harold Washington Library Center prosimy o odbiór pozycji z biblioteki Popular Library na 1. piętrze.

Jak długo zamówienie jest zarezerwowane dla mnie?

Zamówienia są przechowywane w miejscu odbioru przez sześć dni.

Nie możemy wydłużać czasu zamówienia. Dzięki temu wszyscy mogą otrzymać swoje zarezerwowane pozycje we właściwym czasie.

Czy mogę zmienić lokalizację odbioru zamówienia?

Tak, ale funkcja ta nie jest teraz dostępna na naszej stronie internetowej. Skontaktuj się z nami, aby zmienić lokalizację odbioru.

Czy mogę wstrzymać zamówienie?

Tak, zamówienie, które „nie jest gotowe”, można wstrzymać. Gdy zamówienie zostanie wstrzymane, będziesz nadal przesuwać się do przodu na liście oczekujących. Jednak wstrzymane zamówienie nie zostanie wysłane do miejsca odbioru. Użyj tej opcji, aby zarządzać zamówieniami, gdy Cię nie ma lub gdy nie masz czasu na czytanie.

Aby wstrzymać zamówienie, otwórz swoje konto i przejdź do opcji Holds (Zamówienia).

Przedłużenia i zwroty

Jak mogę przedłużyć wypożyczenie moich pozycji?

Twoje pozycje zostaną automatycznie przedłużone do 15 razy, chyba że zostały przez kogoś zamówione. Nowym terminem będzie standardowy okres wypożyczenia od ostatniego terminu. Oznacza to okres wypożyczenia plus dwa dni od daty przedłużenia.

Możesz także w dowolnym momencie przedłużyć pozycje samodzielnie. Wystarczy zalogować się na konto i przejść do opcji My Borrowing (Moje wypożyczenia), dzwoniąc na naszą automatyczną linię telefoniczną (312) 747-4636 lub dzwoniąc do albo odwiedzając dowolną placówkę Biblioteki Publicznej w Chicago. Termin przedłużonych tak pozycji będzie określony na jeden standardowy okres wypożyczenia po dacie przedłużenia i będzie wliczany do limitu 15 przedłużeń.

Ile razy mogę przedłużyć wypożyczenie pozycji?

Twoje pozycje zostaną automatycznie przedłużone do 15 razy, chyba że zostały przez kogoś zamówione. Możesz także samodzielnie przedłużyć pozycje. Zainicjowane samodzielnie przedłużenia są wliczane do limitu 15 przedłużeń.

Bilety rodzinne oraz pozycje z wypożyczenia międzybibliotecznego nie mogą być przedłużone.

Dlaczego nie mogę przedłużyć wypożyczenia pozycji?

Jeśli nie możesz przedłużyć wypożyczenia książki, płyty CD, DVD lub innych pozycji, mogło dojść do ograniczenia funkcjonalności Twojego konta, osiągnięcia limitu przedłużeń lub zarezerwowania pozycji przez kogoś innego. Konto jest ograniczane, jeśli saldo należności przekracza 30 USD.

Aby ustalić konkretny powód, musimy zajrzeć na Twoje konto. Aby uzyskać pomoc, skontaktuj się z nami.

Gdzie mogę zwrócić pozycje wypożyczone z biblioteki?

Większość pozycji można zwrócić do dowolnej placówki Biblioteki Publicznej w Chicago. Bilety rodzinne oraz punkty dostępowe Wi-Fi Internet to Go muszą być zwrócone do placówki, z której zostały wypożyczone.

Większość placówek Biblioteki Publicznej w Chicago ma miejsca samodzielnego zwrotu pozycji.

Jednak niektórych pozycji nie można tam oddawać; trzeba je zwrócić do obsługi w godzinach pracy biblioteki. Pozycje te są oznaczone etykietą Do not return in bookdrop (Nie oddawać do punktu samodzielnych zwrotów). Są to plecaki dla odkrywców, roboty Finch, wędki, punkty dostępu Wi-Fi i zestawy Internet to Go, bilety rodzinne i launchpady.

Co się stanie, jeśli spóźnię się ze zwrotem pozycji?

Niezwrócenie pozycji w ciągu siedmiu dni od upływu terminu wypożyczenia oznacza nałożenie opłaty za nowy egzemplarz. Jej wartość zostanie dodana do Twojego konta. Opłaty za nowy egzemplarz zostaną automatycznie usunięte po zwrocie pozycji.

Specjalne opłaty za przetrzymane pozycje są naliczane wyłącznie przy zbyt późnym zwrocie biletów rodzinnych i pozycji z wypożyczenia międzybibliotecznego.

Niezapłacenie zaległych należności na rzecz Biblioteki Publicznej w Chicago lub bibliotek partnerskich może spowodować zablokowanie konta i ograniczenie usług bibliotecznych. Przekroczenie 30 USD salda należności blokuje możliwość dalszych wypożyczeń.

Kary i opłaty

Ile wynoszą opłaty za przetrzymanie pozycji?

Opłaty za przetrzymane pozycje są naliczane wyłącznie przy zbyt późnym zwrocie biletów rodzinnych i pozycji z wypożyczenia międzybibliotecznego.

Bilety rodzinne

  • Opłata za przetrzymanie: 2 USD za dzień
  • Maksymalna opłata: 20 USD

Wypożyczenia międzybiblioteczne

  • Opłata za przetrzymanie: Zależy od zasad biblioteki wypożyczającej
  • Maksymalna opłata za przetrzymanie: Zależy od zasad biblioteki wypożyczającej

Jak mogę uregulować kary i opłaty?

Aby uregulować karę lub opłatę, zgłoś się do dowolnej placówki Biblioteki Publicznej w Chicago. Akceptujemy gotówkę przy każdej kwocie. Płatności powyżej 5 USD mogą być także regulowane czekiem osobistym, przekazem pieniężnym lub czekiem podróżnym z odpowiednim dowodem tożsamości. Akceptujemy również czeki wystawione na banki spoza Illinois za okazaniem odpowiedniego dowodu tożsamości.

Co się stanie, jeśli zgubię lub uszkodzę coś wypożyczonego?

Za wymianę lub naprawę zgubionych lub uszkodzonych pozycji zostanie naliczona opłata za nowy egzemplarz. Nie ponosisz odpowiedzialności za przedmioty utracone lub uszkodzone wskutek pożaru, powodzi lub kradzieży pod warunkiem właściwej dokumentacji przez policję lub ubezpieczenie.

W przypadku zgubienia pozycji musisz ponieść koszt jej wymiany na nowy egzemplarz, a także zaległe należne opłaty za przetrzymane bilety rodzinne oraz wypożyczenia międzybiblioteczne. Opłacona pozycja należy do Ciebie.

Jeśli zwrócisz pozycję w ciągu 30 dni od daty jej opłacenia, możesz uzyskać zwrot pieniędzy, przynosząc przedmiot i paragon do dowolnej lokalizacji Biblioteki Publicznej w Chicago. Zwracamy tylko koszt pozycji; powiązane kary za przetrzymanie nie zostaną zwrócone. Wszystkie zwroty będą wysyłane pocztą U.S. Postal z Chicago.

Powiadomienia

Jak mogę otrzymywać powiadomienia o moim koncie bibliotecznym?

Jeśli nie chcesz otrzymywać powiadomień telefonicznie, możemy je wysyłać e-mailem. Obejmuje to powiadomienia o zamówieniach, automatycznych przedłużeniach, pozycjach zbliżających się do terminu, materiały przeterminowane i zagubione.

Aby otrzymywać powiadomienia przez e-mail, skontaktuj się z nami. Dodamy Twój adres e-mail do konta i włączymy powiadomienia e-mail.

Przesyłamy przez e-mail powiadomienie o tym, że zamówienie jest gotowe do odbioru. Masz wówczas sześć dni na odbiór zamówienia.

Wysyłamy też e-mail na dwa dni przed terminem zwrotu wszystkich pozycji. Damy Ci znać, jeśli będziemy w stanie automatycznie przedłużyć wypożyczenie. W przeciwnym razie będziesz musiał przedłużyć pozycje, a jeśli nie jest to możliwe — zwrócić je.

Wysyłamy e-mailem również powiadomienie o przekroczeniu terminu o dwa dni i kolejne — po upływie pięciu dni. Dodatkowe powiadomienie jest wysyłane, jeśli pozycja nie zostanie przedłużona lub zwrócona po 7 dniach. Wówczas oznaczamy ją jako zgubioną.

7 dni po przekroczeniu przez saldo należności wartości 30 USD także wysyłamy powiadomienie. Gdy saldo przekroczy 30 USD, konto zostaje ograniczone.

Aby ułatwić otrzymywanie powiadomień, dodaj notices@chicagopubliclibrary.org  do swojej książki adresowej.

Jeśli nie wybierzesz powiadomień e-mail, będziemy dzwonić z automatycznymi powiadomieniami o wstrzymaniach i zaległych pozycjach.

Print this page